Множество нарушения при изграждането и експлоатирането на обекти по Черноморието откриха проверките, извършени под ръководството на ВАП. Установено е и незаконосъобразно ограничаване на достъпа до плажната ивица.

Проверките са били на 20 и 21 юли 2020 г. под ръководството на заместника на главния прокурор при ВАП и в присъствието на наблюдаващ прокурор. Извършени са от органите на ДНСК, РДНСК-Бургас, Областна и Морска администрация Бургас по установяване законността на строителството и експлоатирането на обекти по Черноморието.

"Алепу" - отклонение от строителните книжа

Проверка на обект "Алепу вилидж" в местността "Алепу" – Созопол констатира изграждането на укрепително съоръжение – странична подпорна стена, в отклонение от строителните книжа. Извършената промяна е по време на строителството и не отговаря на одобрения инвестиционен проект. ВАП ангажира незабавно компетентните действия на ДНСК във връзка с незаконното строителство по реда на ЗУТ.

"Аркутино" - липсва строителна ограда и обезопасяване на бетонова конструкция

Проверка в местността "Аркутино" установи, че към настоящия момент не се извършват строителни дейности в близост до крайбрежната ивица. Констатирано е, че липсва строителна ограда и обезопасяване на бетонова конструкция, чието изграждане е преустановено през 1992 г. Следва кметът на община Созопол да предприеме действия по реда на чл.195 от ЗУТ за обезопасяването на обекта.

"Буджака" - ограничен достъп до крайбрежните скали

В местността "Буджака" се установи наличието на оградени с масивни огради терени и масивни постройки, ограничаващи достъпа до крайбрежните скали. Достъпът до морето е възможен единствено по тясна пътека, която може да бъде опасна за преминаващите през нея граждани. За обектите в местността "Буджака" са образувани отделни прокурорски преписки.

"Росенец" - не е осигурен свободен достъп до крайбрежната ивица

В парк "Росенец" се установи, че не е осигурен свободен достъп до крайбрежната ивица заради поставена временна строителна ограда. В МРРБ липсва одобрен инвестиционен проект за изграждане на пристанищен обект, няма одобрен инвестиционен проект за изграждането и на двуетажна постройка, разположена в непосредствена близост до крайбрежната ивица.

Комплекс "Венид Еко вилидж" - без заповед за строителството на жилищни сгради и хотел

При проверка на комплекс "Венид Еко вилидж" в Свети Влас се констатира, че към момента не се извършват дейности по строителството на жилищни сгради и хотел - 36 броя къщи в съответствиe с общата строителна забрана за периода до 1 октомври по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. С оглед това, че не е била издадена изрична заповед до 21.07.2020 г., от кмета на община Несебър е изискано да бъде издадена такава до произнасянето на Административен съд – Бургас относно разрешенията за строеж в гористата местност. На органите на РДНСК – Бургас е възложено предприемането на мерки за указанията на началника на ДНСК и за спазване на ЗУТ.

Проверките под ръководството на ВАП за незаконосъобразно строителство по Черноморието продължават.