Светът е изправен пред потресаващо предизвикателство по отношение на пазара на труда, като четвърт милиард души са на път да изгубят работата си тази година. Това заяви президентът на Microsoft Брад Смит в интервю за Би Би Си.

По думите му милиони хора ще трябва да усвоят нови умения, за да намерят работа или да запазят поста си, на фона на ускоряващото се темпо на дигитализация на икономиките.

Наскоро технологичният гигант нова глобална инициатива в партньорство с LinkedIn(мре, с която си поставя за цел да повиши дигиталната квалификация на 25 милиона души по света до края на годината. Тя ще предлага обучение, сертификати и помощ при намирането на работа.

Смит обаче признава, че много работни места в редица страни ще бъдат отвъд обхвата на „дигитална преквалификация“

„Истина е, че естеството на работата варира значително в различните страни по света. Не всички работни места могат да бъдат цифровизирани, особено в развиващите се държави. Живеем в свят на интернет неравенство. Ако не направим нещо по въпроса, ще задълбочим другите неравенства, които притесняват всички ни. Тази задача е отвъд способностите на една компания или едно правителство, но ако достигнем до 25 млн. души, ще имаме чувството, че сме свършили своята работа“, коментира той.

Microsoft също така ще дари 20 млн. долара под формат на грантове на организации с нестопанска цел по тази програма, наред с предоставяне на безплатен достъп до услугите на компанията.

Ако големите американски технологични компании изглеждаха могъщи преди пандемията от COVID-19, то днес те изглеждат недосегаеми.Само пет компании съставляват 20% от стойността на индекса S&P 500.

 По тази причина от Би Би Си питат Смит дали разбира тревогите на много хора, които смятат, че технологичните компании са придобили твърде голяма власт и имат нужда от обуздаване.

„Технологиите са мощен инструмент, но те също така могат да се превърнат в страховито оръжие в погрешните ръце. Ние се намираме в критичен момент за технологиите, секторът носи по-голяма отговорност от когато и да е било“, казва президентът на Microsoft.

„Мисля, че хората имат повече въпроси от всякога, като това не е нещо лошо. За да се гарантира, че технологиите са инструменти за правене на добро, правителствата трябва да действат по-бързо и да приемат закони, насочени към технологиите. Технологичните компании, от своя страна, трябва да покажат самоконтрол“, добавя той.

Нищо не може да бъде решено без нас

Постигането на глобално споразумение за регулирането и облагането с данъци на технологичните компании се оказа  изключително трудно начинание, като много страни изразяват притеснения, че нарастващата дигитализация на икономиките им затруднява генерирането на данъчни приходи, от които имат особено нужда в момента, като се имат предвид щетите, нанесени от COVID-19.

Освен това, технологичният напредък ще предизвика ускоряване на автоматизацията и по-широко навлизане на изкуствения интелект на работно място, което от своя страна ще доведе до ръст на безработицата.

От Би Би Си питат Смит каква отговорност могат да поемат технологичните компании за промените в пазара на труда, които предизвикват.

„Мисля, че добрата новина е, че правителствата разполагат с нужните инструменти, за да гарантират, че технологичните компании ще действат отговорно, следвайки принципите на върховенството на закона“, коментира той.

„От фундаментална гледна точка отговорността на компаниите и страните е да се гарантира, че хората имат уменията, които ще им позволят да се възползват от предстоящите промени, вместо да страдат от тях. Трябва да осъзнаем, че технологичните компании не могат да решат всички проблеми, но почти нищо не може да бъде решено без нас. Трябва да присъстваме на масата“, добавя Смит.