Днес с помощта на плавателна техника ще бъдат обработени крайбрежните зони на река Дунав в района на остров Люляка срещу западен парк „Приста“ и остров Алако срещу село Сандрово. Това ще увеличи ефективността от извършените вече дезинсекции с наземни средства. Едновременно с третирането на крейбрежните зони ще бъдат обработени и по-малките населени места в близост.

Извършеният от отдел „Екология“ на Община Русе количествен анализ на популацията на комарите показва намаляване спрямо предходната седмица. Анализът е направен с поставен капан в Парка на младежта в Русе. Напомняме, че графикът за пръсканията срещу комари е съгласуван с дейностите по косене и извозване на зелени маси.

Общински инспектори контролираха извършената вчера от фирма „Санси“ ООД дезинсекция. Според графика за вчерашния ден са обхванати районите на град Русе и вилна зона Касева чешма.

Препаратът, който се използва при наземните и крайбрежните третирания е „Цитрол 10/4 УЛВ“.