Спира практиката по ревалидиране на обявени за невалидни български документи за самоличност, които преди това са декларирани като изгубени или откраднати. Това предвижда проект за допълнение на Закона за българските лични документи, приет на правителственото заседание днес.

По този начин се постига съответствие на информацията за документите, налична както в информационната система на вътрешното министерство, така и на Интерпол и на Шенгенската информационна система, аргументират се от Министерския съвет.

Същевременно със законовите промени се прецизират и непредвидени до момента основания за обявяване за невалидни лични документи и паспорти на български граждани. 

Регламентира се и възможността по искане на гражданите документите за самоличност да бъдат обявявани за невалидни в случаите на съмнения за злоупотреби с лични данни, както и когато предходният документ не е върнат от лицето, а новият се получава от упълномощено лице.