Правителството одобри проектите на споразумения с европейски институции за общия отговор на икономическата криза, предизвикана от Covid-19. Това е българското участие в Паневропейския гаранционен фонд и в инструмента SURE, заради които се наложи втората актуализация на бюджета за тази година.

Инструментът SURE е за общоевропейската подкрепа на пазара на труда. Оттам се изискват държавни гаранции, които за страната ни са около 210 милиона лева. От правителствената пресслужба уточняват, че парите в този инструмент ще се набират чрез финансовите пазари. Общо във фонда ще има 100 милиарда евро, а помощта от него ще е под формата на заеми за страните. Фондът ще действа до 2022 година. В решението на Министерския съвет не е залегнало каква помощ ще търси страната ни, но миналата седмица бе оповестено, че се подготвя искане за заем от един милиард лева.

Другото правителствено решение е свързано с Паневропейския гаранционен фонд, заради който трябва да се осигури български принос от 100 милиона лева. Проектите ще бъдат разработени с помощта на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Засега не е ясно по какви проекти ще работи страната ни в тази насока.