Първият доклад по новия механизъм за върховенството на закона ще бъде публикуван от Европейската комисия през септември, съобщи еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейнедрс пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент.

Този доклад ще обхваща всички страни членки и ще замести мониторинга върху отделни държави, какъвто беше случаят с България и Румъния.

Той ще се отнася по въпроси, свързани с борбата с корупцията, свободата на медиите и плурализма и междуинстиционалните спирачки и баланси. 

"За да се контролира използването на средствата от еврофондовете и да се защити финансовият интерес на ЕС срещу корупция и измами, във всяка страна членка ни е необходима независима съдебна система и ефективни разследващи институции", подчерта Рейндерс и добави:

"Ако функционирането им е заплашено поради дефицит на върховенството на закона, ЕС ще има правомощията да замрази, намали или ограничи европейските фондове пропорционално. При такъв общ дефицит на върховенство на закона, който рискува да засегне европейския бюджет, е наложително да се действа бързо, за да се защитят финансовите интереси на Общността".

Еврокомисарят каза още, че трябва да бъде задействан процес на вземане на решения, който да може да се прилага ефективно и посочи като такъв обратното квалифицирано мнозинство - предложението се смята за одобрено, ако квалифицирано мнозинство не го отхвърли.

След публикуването на доклада през септември, ще има дебат със Съвета и Европейския парламент, уточни Рейндерс.