Европейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро) за подкрепа на средни предприятия, засегнати от епидемията от коронавирус.

Подкрепата ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро).

Тя ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства - до 75 000 евро за предприятие и ще бъде достъпна за фирми, които работят във всички сектори, с изключение на производство и преработка на селскостопански продукти, рибарство, аквакултури, горско стопанство, финансовия и хазартния сектор.

Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средните преприятия и да им помогне да продължат дейността си по време и след пандемията.

Очаква се от мярката да се възползват около 1500 средни предпирятия. Комисията установи, че българската схема е в съответствие с условията, заложени във временната рамка.