Не е предвидена нормативна възможност за удължаване на срока на валидност на електронните винетки. Това заяви регионалният министър Петя Аврамова в отговор на въпрос дали се предвижда удължаване, заради ограниченото придвижване по време на извънредното положение по време на парламентарния контрол.

При зaплащане на винетна такса, шофьорите имат право да ползват пътната мрежа за определен период от време, независимо от броя на преминаванията и изминатите километри. Дори пътното превозно средство да не се движи по пътната мрежа в определен интервал от време през периода на валидност на винетката, това не се явява основание за нейното удължаване, обясни регионалният министър.

Винетките са държавни такси и подлежат на плащане и в ситуация на извънредно положение. Нито един законов текст по време на извънредното положение не освобождава потребителите от плащането на тези такси, заяви още Аврамова.