Електронното обучение ще се прилага само при извънредни обстоятелства и при невъзможност за присъствено обучение.

Това предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Въвеждането на дистанционна форма на обучение ще бъде възможно само за иновативните училища, обясни на пресконференция министър Красимир Вълчев:

"При извънредни обстоятелства, невъзможност да се провежда присъствен учебен процес, каквито са дървените и грипните ваканции, веднага да се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. След като веднъж го направихме в рамките на три дни, според нас вече системата е подготвена да превключи при всякакви бъдещи наложени ваканции от тук нататък"=

Промените в закона предвиждат и задължителното въвеждане на 4-годишните деца в образователната система, като това ще става само в детските градини. По-ранното включване на децата ще подобри техните образователни резултати, категоричен е просветният министър:

"Това е възрастта, която е най-важна за когнитивното, социалното, емоционалното и най-вече за езиковото развитие на децата. Лишаването на децата от образователна среда в този период е пагубно за тяхното образователно развитие, особено когато става въпрос за деца, чийто говорим език в семейството не е български".

Вълчев поясни, че общините имат готовност за въвеждането на по-ранното предучилищно образование и допълни, че 50 нови детски градини ще бъдат построени в следващите 3 години и още толкова учебни заведения ще бъдат реконструирани и надградени.