Актуални списъци на фирми ца маркетингови цели предлага ИНформационната система АПИС.

Чрез функцията „Разширено търсене“ в Информационната система за фирмите и организациите АПИС Регистър+, можете да съставите списък на фирми по избрани от вас критерии.

Функцията е с вграден календар, на който посочвате времевия период, за който искате да направите справката, и различни видове филтри - примерно можете да подберете както действащи, така и новорегистрирани фирми, да посочите избран от вас бранш, населено място, брой заети лица и др.

Данните са винаги в актуално състояние, тъй като информацията се обновява ежедневно.

Всяка справка с ЕИК номера на фирми може да бъде съхранявана като списък в EXCEL формат и впоследствие да бъде допълвана или редактирана. 
По-подробна информация и демонстрация можете да получите от нашия представител Анатоли Миновски на тел. 08857 8031 8; e-mail: [email protected], както и в www.apis.bg