Всяка година Световният ден на океаните се отбелязва на 8 юни.

Инициативата, която беше стартирана по време на срещата на върха на Земята през 1992 г., проведена в Рио де Жанейро, има за цел да повиши осведомеността за решаващата роля на океаните за поддържане на живота на планетата и да насърчи различни действия за защитата им, тъй като те страдат от увеличаване на антропогенното замърсяване, което има силно разрушително въздействие върху морските екосистеми.

Тази година темата на Световния ден на океаните е „Иновации за устойчив океан.“ Темата за биоразнообразието през 2020 година е представено под наслов „Време за природата“.