Стопанската академия в Свищов съкрати 29 служители, а ректорът, ръководителите на катедри и деканите на факултети получават заплата по един лев.

Мерките са част от оздравителната програма за стабилизиране на висшето икономическо училище, която беше подпомогната от правителството с 2 милиона лева.

30% от администрацията на Стопанската академия „Димитър Ценов“ ще бъдат съкратени. Освобождават се всички преподаватели, навършили възраст за пенсиониране.

„Рязко са намалени възнагражденията на всички ръководни кадри в Академията в Свищов“, посочи ректорът проф. Марияна Божинова:

„Цяло тримесечие ние работим срещу възнаграждение от един лев. Не само с цел икономии. Просто да се покаже тази съпричастност, ангажираност към финансовите затруднения на Стопанската академия“.

Мярката ще е поне до септември. Стопанската академия има над 2,5 милиона лева дългове, които трябва да бъдат разплатени до края на 2022 година по оздравителната програма, одобрена от правителството.

Държавният прием на студенти в Свищовската академия е увеличен.