Лично нося своята отговорност за всичко, което се случва с инженерното съоръжение, за което се взе решение на МС да бъде изградено на българо-турската граница. Това заяви министърът на отбраната Ангел Найденов на брифинг в МО, предаде БГНЕС.

Не виждам нищо, което да влиза в противоречие със закона или с ръководителите, ангажирани с целия процес от Строителни войски. Заедно с министъра са заместник-министърът на отбраната Иван Иванов, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Стефан Василев, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов, бригаден генерал Андрей Боцев и полковник Райчинов – началник на сектор "Договори и обществени поръчки" в Сухопътните войски. До този момент не сме констатирали никакви нарушения, но за всеки случай ще изчакаме да видим и какви са оценките и от проверката, назначена от премиера Пламен Орешарски, допълни го заместник-министърът на отбраната Иван Иванов.

Не се оправдавам и не виждам никой да се оправдава, защото си давам сметка, че е необходима повече информация, продължи министър Найденов. Какво значение има политическата принадлежност на ръководителя на една от фирмите изпълнители, след като тя е единствен производител на тези материали, запита министърът. Фактът, че е избрана българска фирма, чието производство е в България дава възможност за контрол на целия производствен процес, за да се контролират и съкратят сроковете за доставка- нещо изключително важно за инженерното съоръжение, поясни Найденов.

Назначих комисия за проверка на работата на структурите на Строителни войски във връзка с изграждането на инженерното съоръжение на българо-турската граница. Успоредно работи и комисия за проверка на МС, която на 28 февруари т.г. ще представи резултатите от нея. Регламентирано е от закона такива съоръжения да се изграждат от Строителни войски, каза министърът.

Изграждането на съоръжението по българо-турската граница се извършва с решение на МС, както и след заповед на министъра на отбраната за изпълнение на обществената поръчка и на 27 януари аз издадох своя заповед. Това заяви командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов във връзка с операция "Съвместни усилия" и по-конкретно за вида и спецификацията на съоръжението и организирането на обществените поръчки. Става дума за 1300 тона материали - повече от 3000 кубика бетон, повече от 70 000 кв. м. оградна мрежа, 12 000 фундамента и др., продължи генералът. На 5 януари 2014 г. ген. Ненов е получил информация, че процедурата е законосъобразна и е продължил изпълнението на решението на МС. Съобразно системата за финансов контрол генералът е създал комисия, която да извърши маркетингово проучване, след което е изготвен доклад. Как е направено проучването? Основно е от публично-достъпни източници, каза той. В резултат на проучването са обособени 5 позиции и разгледани редица търговски субекти. На 6-ти февруари т.г. ген. Ненов е утвърдил докладът от маркетинговото проучване и е изпратил покани за преговори и договаряне в съответствие с вътрешните правила. Назначена е била нова комисия за организиране и провеждане на договарянето на обществената поръчка. В основата са били финансовите параметри от проектанта. На 13 и 14 февруари т.г. са изпратени договорите за съгласуване с потенциалните изпълнители, а на 17 и 18 февруари 2014 г. те са подписани. Всички операции са извършвани по график, отбеляза ген. Ненов. Назначена е комисия на премиера Орешарски за извършване на проверка и цялостната информация е предоставена на нейните членове. В момента се изгражда трасирането на обекта, подготвят се 3000 фундаменти за колоните и др.

Процедурата за изграждане на инженерното съоръжение по българо-турската граница е договаряне без обявление заради кратките срокове, затова, че законът го позволява, както и заради решението на МС, отговори ген. Ненов в отговор на въпрос на медия. При маркетинговото проучване не се стига до крайна цена, то е за набелязване на евентуалните изпълнители, продължи той. Крайна цена се формира по време на договарянето, обясни генералът. Действаме с процедура, регламентирана в закона и възложена ни с решение на МС, повтори министър Найденов.

Представеното в началото е било една идея как трябва да изглежда едно защитно съоръжение, взе думата отново Найденов. Ако трябваше бързо да го изградим то щеше да изглежда по различен начин. Но през м.декември миналата година бе издадена първоначално виза за проектиране, одобрен работен проект и издадено строително разрешение от МВР, които в МО получихме на 30 декември 2013 г. След остойностяване на материалите по работния проект са се получили сегашните стойности, обясни министър Найденов. Комисията на МО установи, че дори цената на съоръжението е свалена с между 100 000 и 120 000 лв., посочи полковник Райчинов – началник на сектор "Договори и обществени поръчки" в Сухопътни войски.