"Булгаргаз“ внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) актуализирано заявление за утвърждаване цена на природния газ за месец юни. Това съобщиха от пресцентъра на "Булгаргаз"ЕАД.

Предложената за утвърждаване със заявлението от 01.06.2020 г. цена е в размер 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която в сравнение с утвърдената за месец май на 2020 г. е по-ниска с 9,04% или с 2,02 лв./MWh.

Очаква се ДКВР да излезе по-късно с окончателно решение и утвърждаване на цените за този месец. По новата методика, те вече се определят месец за месец, а не както преди на всяко тримесечие.