По инициатива на РУО-Русе се проведе онлайн споделяне на добра практика за учители по немски език на тема: „Методът драма-педагогика в обучението по чужд език“.

Лектор на виртуалното събитие беше г-жа Ася Кулева – преподавател по немски език и дългогодишен ръководител на Театрална трупа „МАГИМ” към МГ „Баба Тонка”–Русе. Тя представи разработения от нея метод „Драма-педагогика“, който може да се прилага в обучението по чужд език.

Г-жа Кулева запозна участниците в семинара с универсалните и интерактивни методи на преподаване и усвояване на знания чрез театър, литература, изкуство за методически и социално-педагогически цели. Тя очерта разликите между драма-педагогиката и театралната педагогика. Набелязаните от нея предимства на драма педагогиката са: обогатяване на речниковия запас на учениците; подобряване на произношението по изучавания чужд език; усвояване на знания от други области; повишаване на мотивацията за обучение; насърчаване на продуктивните умения на ученика и др.

Г-жа Кулева сподели редица примери от личния си опит от прилагане на драма-педагогиката в ежедневната си работа и призова участниците в уебинара да се възползват от иновативния метод на преподаване на чужд език.

Споделяне на добра практика във виртуална среда се осъществява за първи път. В онлайн лекцията се включиха учители по немски език от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - Русе, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, СУ „Панайот Волов“ – Бяла и ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе. В срещата участваха и г-жа Анелия Георгиева – директор на ПГИУ „Елиас Канети“–Русе и г-жа Галина Бобева – директор на МГ „Баба Тонка“–Русе.

Предоставената информация предизвика интересна дискусия и се планира споделянето на опит в обучението по чужд език в електронна среда да продължи и за в бъдеще.