Продукцията в строителния сектор на ЕС и в България спадна драматично през март, тъй като въведените в Европа мерки за ограничаване разпространението на Covid-19 оказаха значително влияние върху цялата икономическо активност и в частност върху строителството.

Строителството в ЕС се срина през март с 12,0% спрямо февруари, когато се понижи с 0,2%, докато строителството в еврозоната се сви цели 14,1% след спад с 0,5% месец по-рано.

Продукцията от гражданското и инженерно строителство се сви в ЕС с 13.7% (с 16% в еврозоната), а в сградното строителство - с 11,8% (спад с 14% в еврозоната).

Най-солиден спад през декември отбеляза строителството във Франция (срив с 40,2%), следвана от Италия (спад с 36,2%) и Словения (с 11,(%), докато слабо повишение беше отчетено в Румъния (с 2,1%), Германия (с 1,85) и Нидерландия (с 1,5%).

Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи съответно с 13,4% и с 15,4%. Най-силен строителен спад на годишна база беше отново отчетен във Франция (спад с 41,2%), Италия (с 35,4%) и Белгия (с 23,2%), докато рекорден ръст отбеляза строителството в Румъния (скок с 28,1%), следвана от Германия (с 5,1%), Полша (с 1,5%) и Финландия (с 1,5%).

Според Евростат, в рамките на първото тримесечие на 2020 г. строителството в ЕС се сви на тримесечна база с 1,4%, а в еврозоната - с 1,8%, като и това представлява намаляване на европейското строителството за четвърто поредно тримесечие. Спрямо година по-рано строителството през първото тримесечие се понижи в ЕС с 2,9%  и в еврозоната - с 3,4 на сто.

Според същото проучване на Евростат строителството в България също отбеляза силен спад през март с 11,2% спрямо февруари, когато се понижи с 1,2%.

На годишна база продукцията в българското строителство се понижи през март с 14,0% след понижение с 0,2% месец по-рано.

В рамките на първото тримесечие на годината строителството в нашата страна се сви с 4,2% спрямо предходните три месеца, когато се понижи с 0,2%, докато спрямо година по-рано отбеляза спад с 4,4% след повишение с 2,2% през последните три месеца на 2019 г.