През 2020 „Сдружение за гражданско развитие" продължава проекта „Играй и учи", подкрепен през 2019 от отдела за публична дипломация на НАТО.

В първата част на проекта беше създадена иновативна игра http://game.activestart.bg/; , която цели да ​​повиши знанията и разбирането на младите хора за целите, историята, основните функции, ценности и дългогодишната роля на НАТО в опазването на глобалната сигурност; Да подчертае ролята на НАТО в утвърждаване на мира и защитата на свободата на гражданите и да ​​покаже НАТО като Алианс на 21 век, отнасящ се за всички поколения, но особено за младите хора.

Играта беше представена пред над 500 ученици от Велико Търново, Русе, Троян, София, Разлог, Кнежа, Смолян и др. и съдържанието й беше преведено и на английски език.

През втория етап на проекта представители на сдружението ще посетят още над 5 училища в България и ще представят играта пред над 300 ученици. Освен на вече съществувашите езици –български, английски, румънски и черногорски, играта ще бъде преведена и достъпна на немски и френски език.

За повече информация за дейностите на проекта може да посетите сайта на сдружението http://activestart.bg/, да последвате го в Facebook на https://www.facebook.com/activestart/ или в Инстаграм @activestartbg;