До края на август няма да се заплаща такса за посещение на центровете за социална рехабилитация, центровете за временно настаняване, звената „Майка и бебе“, както и в дневните центрове, включително при седмична услуга .

Заповедите за настаняване в услугите и специализираните институции се удължават до 31 ви декември.

Социалните домове от резидентен тип остават затворени за посещение и за настаняване, освен при спешен случай. Това уточняват от Министерството на труда и социалната политика.