Българското правителство ще продължи да води благоразумна фискална политика и в условията на пандемията от Covid-19. Това е записано в писмен отговор на финансовия министър Владислав Горанов до народния представител от левицата Кристиян Вигенин, публикуван на сайта на финансовото министерство.

В него Горанов потвърждава, че страната ни уверено върви към присъединяване към валутно - курсовия механизъм ERM II и тясно сътрудничество с Банковия съюз.

В писмения отговор до Вигенин финансовият министър Горанов описва извървените стъпки и подписаните споразумения от влизането ни в Европейския съюз до момента, като изтъква и ключовата роля на структурните реформи, проведени с цел устойчива конвергенция със страните от еврозоната.

Присъединяването към ERM II, а в последствие и в еврозоната, се очаква да доведе до увеличаване на кредитния рейтинг на страната ни, което да намали рисковата премия за нея – т.е. бихме могли да поемаме дълг на по-изгодна за нас цена.

Горанов припомня и част от инструментите, които са достъпни за европейските икономики, ако изпаднат в трудност заради кризата с Covid-19. Сред посочените инструменти са програмата за изкупуване на облигации в условията на пандемия на Европейската централна банка (ЕЦБ), ресурсът на Европейския механизъм за стабилност и Механизма за подкрепа на платежния баланс.

Финансист номер едно припомня и сключването на суап линия с ЕЦБ за два милиарда евро, каквато имат Дания и Хърватия. Това е и важно политическо послание, положителна оценка на свършеното дотук, категоричен е Горанов.

България може да се присъедини към валутния механизъм  ERM II, наричан „чакалня на еврозоната“, и да влезе в тясно сътрудничество с Банковия съюз през юли, ако изпълни последното условиекакто вчера потвърди заместник - председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.