Върховната административна прокуратура изиска информация от Министерския съвет за предприетите до момента действия,  свързани с трансформиране на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове и прехвърлянето им в други оперативни програми за подпомагане на борбата с Covid-19.

Проверката е по повод медийна публикация, според която с решение на кабинета от 7 май  средства от две оперативни програми са били прехвърлени за  финансиране на социално-икономически мерки за справяне с епидемичната обстановка, подпомагане на уязвимите групи от населението и на засегнатите икономически сектори на българската икономика.

От Върховната административна прокуратурата са изискали данни за какво конкретно са използвани евросредствата и в какъв размер са.