„БЪЛГАРИЯ Е ИЗВЕСТНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА СЪС СИЛНО ИЗЯВЕНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВЪРНАЛА СЕ В ТРАДИЦИЯ, ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩА. КРАЙНО НЕРАЗБИРАЕМО Е В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК ДА СЕ ЗАКРИВАТ УЧИЛИЩА, НЕЗАВИСИМО ПО КАКВИ ПРИЧИНИ И ПОД КАКЪВ ПРЕТЕКС. КАТО БИВШ РЕКТОР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” И УПРАВИТЕЛ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ВЪЗПРИЕМАМ ПОДОБНА ДЕЙНОСТ НА ФОНА НА РАЗВИТИЕТО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА В СВЕТА КАТО КРАЙНО МРАКОБЕСИЕ И ПРОТЕСТИРАМ ЗА ЗАТВАРЯНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ПОЛИКРАЙЩЕ.“

Това заяви известният български учен доц.Владимир Попов.

Владимир Попов е роден в Тетово, Русенско. Завършва висше образование в Софийския държавен университет - специалност История. През 1969 и 1972/73 г. специализира древна ориенталистика в Париж.

Преподавател е по История на Стария свят във Великотърновския университет от 1965 г., в продължение на 44 години (от 1977 г. - доцент). Той работи и в Института по тракология към БАН в периода 1973-1983 г. Владимир Попов е заместник-ректор (1981-1983) и ректор (1991-1995) във Великотърновския университет.

Преподавател по история на стария свят. Основен курс лекции по "История на стария свят" пред специалностите История, I курс редовно и задочно обучение от 1971 г. във ВТУ при специалност История и география редовно обучение от въвеждането й във ВТУ и задочно обучение до 2002 г. при специалност Археология от 1992/3 г. при специалност Балканистика до 1997/8 г., Лекции по "Тракология" при студенти от специалност история редовно и задочно обучение във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" до 1983 г. Лекции по "Цивилизации и ценности" при студенти от специалности Библиотечно-информационни дейности и Книгоиздаване редовно обучение при Филологически факултет на ВТУ от 1977 г. до сега и задочно обучение до 2002 г. Магистърски курс лекции по "Религия на древния Изток"в различно време и "Държавност и институции в стария свят" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий до настоящия момент и др. Издадени учебници: "История на древния Изток", В. Търново, 1972 "История на стария свят. 2 Древна Гърция", В. Търново, 1999 "История на стария свят. 1 Древен Изток", В. Търново.

Преподавател по "История на стария свят" при специалност “История” задочно обучение в Софийски университет "Климент Охридски" 1984–1990 г.; цикъл лекции по "История на древния изток" при студенти от специалност История редовно обучение в Софийски университет "Климент Охридски" 1973–1991 г. ; лекции по "История на стария свят" при студенти от специалност История и български език в Пловдивски университет през 1988–1991 г.

Научни интереси: История на Древния Изток, история на Древна Гърция, проблеми на икономическата организация на хетската държава.

1997 до 2005 – Ръководител на катедра във ВТУ; 1999 до 2005 – Председател на Общото събрание на ВТУ; 2013 до 2016 – Омбудсман на ВТУ; 1972–1983 – Ръководител на секция и Научен секретар на Института по тракология при БАН; 1983–1993 – Директор на Център за древни езици и култури в Софийски университет "Климент Охридски"; 1995–1997 – Областен управител на Ловешка област.

Носител на орден „Кирил и Методий“ II степен и е на академичния френски орден „Френски палми“ (Орден „Палм академик” – Офицер (Академични палми ІІ степен) от Франция) през 1993 г.

Като Ректор на ВТУ доц. д-р Владимир Пенчев Попов СЪЗДАВА НАЙ-МНОГО НОВИ ФАКУЛТЕТИ.

ВТУ ПРЕЖИВЯВА НЕВИЖДАН РАЗЦВЕТ ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ.

ИЗГРАДЕНА Е ОГРОМНА МАТЕРИАЛНА БАЗА ОТ СГРАДЕН ФОНД, УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС Е ИЗДИГНАТ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ.

ВТУ ПОЛУЧАВА ПРИЗНАНИЕТО НА НАЙ-РЕНОМИРАНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ УНИВЕРСИТЕТИ.

НАЗНАЧАВА ГОЛЯМА ГРУПА ХОРА, НА КОИТО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ДА ИЗРАСНАТ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧЕНИ. ЛИЧНО СЕ ГРИЖИ ЗА РЕШАВАНЕ НА БИТОВИТЕ ИМ ВЪПРОСИ, ОСИГУРЯВА НА ДЕСЕТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЖИЛИЩА, ПРИ КОЕТО НЯМА И НАЙ-МАЛКАТА СЯНКА ЗА ЛИЧНА ОБЛАГА. ЧРЕЗ НЕГОВАТА ДАЛНОВИДНА ПОЛИТИКА КАТО РЕКТОР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПОСТИГА ТОГАВА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКИ, РАБОТЕЩИ В НЕГО СЪС 16 %.

КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ (1995-1997) (ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ТОГАВА ОБХВАЩА ДНЕШНИТЕ ЧЕТИРИ - ЛОВЕШКА, ТЪРНОВСКА, ГАБРОВСКА И ПЛЕВЕНСКА области) РЕШИТЕЛНО СЕ СПРАВЯ С НАЙ-ЧУДОВИЩНАТА КРИЗА НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ, КОГАТО ИЗЧЕЗВА ЗЪРНОТО И НАСТЪПВА ГЛАД.

УСПЯЛ С РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, ЗАВИДНА ЕНЕРГИЯ И НЕПОКОЛЕБИМА ВОЛЯ ДА УКРОТИ ИЗКУСТВЕНО ПРЕДИЗВИКАНАТА СПЕКУЛА СЪС ЗЪРНО.

БЛАГОДАРИМ, Г-Н РЕКТОР!  УЧИЛИЩЕТО ТРЯБВА ДА ГО ИМА, казват хората от Поликрайще!