Областният управител на област Русе Галин Григоров поиска от префекта на окръг Гюргево Анета Матей информация относно графика за провеждане на наземни и авио третирания срещу комари на територии в окръга, намиращи се срещу общините от област Русе с излаз на река Дунав.

Целта е по този начин да се постигне максимална степен на синхронизиране на действията в еврорегиона Русе – Гюргево при осъществяването на пръскания срещу различни видове вредни инсекти, което ще доведе и до по-висока ефективност в борбата с комарите. Така не би трябвало да се допуснат дори предпоставки за развитие на ларвите на насекомите.

Създава се и институционален механизъм, чрез който Областна администрация Русе и Префектурата в Гюргево ще обменят информация при евентуална промяна в графика на предвидените мероприятия по третирания срещу комари и други насекоми. Договорено беше при налагане на промяна в графика от българска или румънска страна двете институции да се уведомяват взаимно в рамките на поне 3 дни предварително.

Също така областният управител Галин Григоров проведе среща с ръководството на фирмата, която по договор с Министерството на здравеопазването извършва съответните обработки в Русенско. От тяхна страна беше заявена пълна подкрепа за предприемането на подобни действия, като те изразиха готовност да се съобразят с румънските си колеги.

За момента подобни мероприятия в района на окръг Гюргево се предвиждат за период от 2 – 3 дни през месеците май, юни, юли и август.

Настоящата инициатива се осъществи и благодарение на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.