На 07 май (четвъртък) 2020 г., в специално създадена виртуална зала се реализира първата конференция от юбилейните събития, във връзка с честванията на 75-годишнината на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Конференцията, организирана от факултет "Бизнес и мениджмънт" даде възможност за представяне на 16 доклада, разработени от 8 студенти и 7 докторанти, в съавторство със 7 преподаватели.

Два часа и половина не бяха достатъчни за представяне и дискутиране на изключително актуалните и интересни доклади с научноизследователски и приложен характер.

Аудиторията определи с равен брой гласове, чрез тайно онлайн гласуване за "най-интересна презентация" две разработки: „Изследване на електронната търговия по време на извънредното положение“ на Ана Тодорова, специалност „Бизнес мениджмънт“, 4 курс и „Професионално изпепеляване – основна заплаха за медицинския персонал в условията на Covid 19“ на докторант Ивалина Русева и доц. д-р Свилена Рускова.

Конференцията е поредното потвърждение, че възпитаниците и преподавателите на факултет "Бизнес и мениджмънт" изследват проблеми, предлагат решения "продължават да пробват, дори когато изглежда, че няма никаква надежда" и са винаги "с една идея напред".