Русенската Червенокръстка организация изказва своята дълбока признателност и благодарност към всички дарители, партньори и кметове от населени места на Област Русе, с чиято подкрепа бяха предоставени над 1200 хранителни пакета и маски за многократна употреба в ситуацията на извънредно положение в Република България в резултат на пандемията от COVID – 19 .

Този хуманен жест е проява на благородство и безкористност в делата, като израз на хуманитарната солидарност и грижа на другия в ситуация на криза.

Благодарение на услията на нашите доброволци, дарители и партньори успяхме да окажем подкрепа от първа необходимост на много изпаднали в социална уязвимост лица и семейства.

Благодарим на всички за съпричастността, толерантността и безпристрастността при оказването на подкрепа на нуждаещите се и ви пожелаваме да сте здрави и да проявявате винаги своята безкористност и хуманост в своите дела.

Благодарим Ви, че станахте част от семейството на Българския Червен кръст, с което се превърнахте в стожери на милосърдието и добротворчеството!

 

 

НАГРАДЕНИ

С ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ ОТЛИЧИЯ ПО СЛУЧАЙ 8 МАЙ – СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ ЗА 2020 Г. НА РУСЕНСКАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 1. Медал за заслуги на „Български Червен кръст“ – златен

  1. Д-р Кунка Вълова

 2. ОТЛИЧНИК НА БЧК”

 

Община Русе

 1. Тодорка Байчева

 2. Павлинка Трифонова

 3. Гинка Димитрова

 4. Мария Лакова

 5. Галина Шопова

 6. Д-р Тодор Граматиков

 

Община Борово

 

 1. Христина Христова

 2. Силвия Петрова

 

Община Ценово

 

 1. Д-р Петър Петров

 2. Ваня Игнатова

 

Община Бяла

 

 1. Димитър Славов

 2. Димитър Димитров

 3. Петър Петров

 

 

 

 

 

 1. МЛАД ОТЛИЧНИК НА БЧК”

 

Български младежки Червен кръст - Русе

 1. Симона Русанова

 2. Анна Колева

 3. Милена Маринова

 4. Ивайло Токусчиев


 

Български младежки Червен кръст - Борово

 1. Емре Нердинч

 2. Александра Пенчева

 3. Юлия Борисова

 4. Велико Великов

 5. Петислав Петков

 

Български младежки Червен кръст – Две Могили

 

 1. Кремена Станчева

 2. Дилянка Станкова

 3. Аляра Тасим

 4. Арзу Халилова