Румънското правителство одобри помощ от 40 милиона евро за пресата през следващите четири месеца, по 10 милиона всеки месец. Половината от средствата ще бъдат разпределени за телевизионни канали, а една четвърт - за уебсайтове, съобщава Association Internationale de la Presse Sportive, цитирана от dnews.bg.

Тази помощ идва с форма на „обществена информационна кампания за предотвратяване и контрол на разпространението на коронавирус, както и обществена информационна кампания за възобновяване на икономическите и социалните дейности след края на извънредното положение“.

Както и в много страни в Европа и по света, спортната журналистика в Румъния също преминава през трудни времена.

Средствата по тази правителствена програма ще бъдат разпределени, както следва:

- 55% за телевизия (47% за национална и 8% за местна)
- 23% за онлайн публикации
- 12% за радиостанциите (8% за националните и 4% за местните)
- 5% за пресата
- 4% за външната реклама
- 1% за създаването на рекламни материали

Румънското правителство въведе и някои критерии за получаване на помощта:

- Медиите не трябва да имат задължения към държавния бюджет;

- Медиите трябва да имат най-малко двама служители с трудов договори или авторски договори от най-малко шест месеца преди обявяването на извънредно положение;

- Подпомаганите мадии трябва да са работили непрекъснато поне шест месеца преди въвеждането на извънредното положение.

Президентът г-н Клаус Йоханис повтори, че на 15 май извънредното положение ще бъде премахнато и страната ще започне да облекчава някои от ограниченията.