Русенският университет обявява допълнителни възможности за полагане на онлайн кандидатстудентски изпити на 2 май (събота) от 9:30 и от 13:30 часа, поради завишения интерес от страна на кандидат-студентите. Към настоящия момент, предварителни изпити за прием в университета за 2020 година са положени от над 400 кандидата.

Заявление за участие, както и подаване на документи за предварително записване със запазване на място в желана специалност, може да се направи на online.uni-ruse.bg/.

В тази кампания е предоставена възможност за предварително записване без приемен изпит (с оценка от ДЗИ) в избрана от кандидат-студентите специалност.

Онлайн платформата на университета може да генерира многовариантни тестове от затворен тип по всички провеждани кандидатстудентски изпити - Български език, Биология, Математика, История на България, Общотехническа подготовка, Информатика и информационни технологии, Икономическа география на България и Химия.

Въведената от Русенския университет онлайн технология за провеждане на изпити е с голям капацитет и няма ограничение върху броя на подадените заявления.

За контакти и допълнителна информация: 0887 592 349; 0888 722 074, 0887 745 849 и E-mail: [email protected] .