Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев предложи да бъде направена виртуална библиотека от кратки видео лекции по иновационни образователни технологии.

Инициативата е в подкрепа на виждането, което той вече няколко пъти сподели, че след пандемията светът няма да е същият и образованието – също. Връщането в аудиториите и учебните зали с ДОпандемните методи и средства няма да бъде възможно. Основен модел на работа трябва да стане СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ – разумна комбинация на традиционното и дистанционното. А дистанционното трябва да претърпи дигитална трансформация, за да отговори на очакванията на дигиталното поколение.

С авторите е решено библиотеката да бъде отворена за всички преподаватели и учители в страната.

Адресът й е: http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html