Всеки собственик на автомобил или друго моторно превозно средство трябва да има задължително сключена застраховка гражданска отговорност. Защо тя е задължителна и колко е глобата ако не е направена навреме? По колко начина можем да платим?

Защо застраховка гражданска отговорност е задължителна

Тя представлява договорни отношения със застрахователна компания, която срещу периодично заплащана от Вас премия, се задължава да обезщети всяко странично лице, на което Вие сте нанесли имуществена или неимуществена вреда при управляваното от Вас МПС. 

Тя е задължителна, защото покрива задълженията на застрахования водач при причиняване на определени вреди на трети лица вследствие управлението на моторно превозно средство. Тези задължения се поемат по смисъла на законодателството в страната, в която се намирате по време на настъпване на застрахователното събитие.

Застраховката гражданска отговорност се сключва за период от 1 година или от 12 последователни календарни месеца.

Какви видове плащания има

Често хората правят бюджетите си за няколко вноски по плащането на премията по сключената застраховка гражданска отговорност. За по-голяма гъвкавост и облекчение при плащане, отделните компании предлагат няколко варианта, от които да изберете спрямо финансовите си възможности:

  • 1 вноска;

  • 2 вноски;

  • 3 вноски;

  • 4 вноски.

Така разсрочена вноската е почти незабележима и Ви помага да поемете този разход без драстични промени в разпределението на финансите си.

Колко ще ни бъде глобата, ако забравим на платим ГО

Законово Вие сте задължени да поддържате валидна сключената Гражданска отговорност. В случай на проверка обаче, ако се установи, че сте забравили да подновите застрахователната си полица, Вие подлежите на административна глоба, чийто размер за физическите лица достига до 250 лв., а за юридическите - до 2000 лв. Ако този, който управлява в момента на проверката МПС, което не е негова собственост, го грози санкция от 400 лв.

При повторни нарушения, за физическото лице глобата е 800 лв, а за юридическото - 4000 лв.

Известяване чрез SMS

При наближаване на датата за плащане на Вашата задължителна застраховка гражданска отговорност, няколко дни преди това ще получите известие чрез SMS за задължението Ви. Така със сигурност няма да забравите за съответното плащане и напомнянето ще пристигне точно на време. По този начин целим да Ви предпазим от вероятността да забравите да погасите това свое задължение и да можете спокойно да шофирате по пътищата.