Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

2 пакетировачи в производство на изделия от картон и хартия, средно/основно обр.
2 общи работници в производство на изделия от картон и хартия, средно обр.
1 технолог-моделиране и конструиране на облекло, средно обр., опит по специалността
85 сътрудници социални дейности, по проект ‘”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле”- компонент 3, средно обр.
3 санитари за болнично заведение, основно обр.
1 техник, асансьорна техника, средно техническо обр.
1 мениджър-качество за производство на нетъкани текстилни изделия, висше обр., комп.умения, английски език, 2 год. стаж по специалността
1 оперативен счетоводител, висше обр. по специалността, английски език, компютърни умения
1 специалист продажби, висше обр. /маркетинг или търговия/, английски език, компютърни умения
4 касиери/ки в хранителен матазин, средно обр.
15 международни шофьори, кат. СЕ, средно обр., свидетелство за проф. компетентност, успешно положен психологически тест, дигитална карта /курсове в западна Европа без Великобритания/
2 социални асистенти в дом за стари хора,средно обр.
4 медицински сестри в дом за стари хора,висше обр.,(медицинска сестра общ профил) 
25 служители запитвания ,висше /средно обр., немски език- писмено и говоримо (В2/С1)
1 оперативен счетоводител, висше обр., компютърни умения и работа със счетоводни продукти, за с. Иваново
1 младши експерт „техническо обезпечаване”, висше обр., компютърни умения и работа с деловодна система  Arhimed, за с. Иваново
1 старши специалист „устройство на територията”, средно обр., компютърни умения, опит 1г., за с. Иваново
2 офис- администратори за куриерски офиси, висше /средно обр., комп.умения
15 машинни оператори в производство на санитарни материали, средно/основно обр.
1 спомагателен работник на преса в шивашка промишленост, средно/основно обр.
1 шивачка цяло изделие, средно обр., опит
4 обслужващи щанд свежи храни в хранителен хипермаркет, средно обр., опитът е предимство
2 шлосер-монтьори, средно техн. обр., опитът е предимство, за гр.Ветово 
2 заварчици, средно тех.обр., опитът е предимство, за гр.Ветово
4 детегледачки в соц. заведение, средно/основно обр.
1 инкасатор събиране данъци и такси, средно икономическо обр., за с. Тръстеник
5 сервитьора, средно обр., опит
2 оценители на облекла, средно обр., опит
1 оператор вендинг автомати, средно обр., шоф. кат В
3 шофьори разносна търговия, средно обр., шоф. кат. В / С
2 продавач-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.
1 работник плетачна машина, средно /основно обр., опитът е предимство
1 работник спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр., опитът е предимство
1 шивач на права машина, понд машина, средно/основно обр., опитът е предимство
4 заварчици СО2, средно/основно обр.
7 машинни оператори на права машина с минимум 2 год. опит
1 отчетник счетоводство, средно икономическо обр.
2 охранители автопатрул, шоф. кат. В /активен шофьор/
20 шофьори на товарен автомобил за международни превози /екипно управление/ , кат. СЕ, средно обр., ADR
2 бригадири в шивашка промишленост, средно обр., опитът е предимство
1 дърводелец/мебелист, средно техн. обр., за изработка на мебели по поръчка, опит, работното място е в с. Николово 
2 автомонтьори, средно обр., средно техническо обр. е предимство, опит
5 лекари, висше обр.- медицина 
5 медицински сестри, висше обр. по специалността 
3 шлосери за производство на метални изделия, средно техническо обр., опит 
3 заварчици  за производство на метални изделия,средно техническо обр., опит 
2 матричари в производство на части за автомобилна индустрия, висше/средно техническо обр.
1 механик на земеделски машини,  шоф. кат. В/С, опит
5 шлосери – монтажници в производство на метални конструкции и дограми, средно обр., немски/английски език – предимство, шоф. кат В/ВЕ, опит 3 г.
1 работник производство сладкарски изделия, средно/основно обр.
2 багеристи, средно обр., правосп. за управление, работното място е за с. Юделник 
1 механизатор на ССТ, средно /основно обр., работното място е в с. Кошов
3 монтажници на метални конструкции, средно техн.обр., опит по специалността, работното място е за гр. Мартен и обекти в региона
1 работник подови облицовки и настилки, средно/основно обр., опит
1 специалист офериране и отчитане, в производство на фасади, висше обр. - строителен инженер, английски / немски език, компютърни умения, опит – мин. 3год.
1 работник за кариера подземен добив, средно/основно обр., работното място е в с. Басарбово
1 пълнач, средно/основно обр., работното място е в с. Басарбово
3 кроячи в шивашка промишленост, средно обр., опит
4 работници спомагателни шивашки дейности, средно/основно обр.
34 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
3 шивачи в производство на плетива, средно/основно обр.
146  шивачи на облекла, за някои от местата се изисква опит между 3 и 5 години, средно/основно обр. 
1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и арабски език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ
1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и румънски  език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ
1 организатор логистика на продажби, висше обр. – икономика на търговията, отлични испански и френски език, компютърни умения, работа с ERP системи, 1г. стаж по специалността, по чл. 38 от ЗХУ
1 промишлен дизайнер, висше обр. по специалността, отлични испански и аанглийски език, Photo Shop, Corel Draw и интернет приложения, по чл. 38 от ЗХУ
1 касиер в хипермаркет - стоки за дома, средно обр., с възможност за работа на 4, 6 и 8 часа, чл.38 от ЗХУ
10 машинни оператори в автомобилна промишленост, средно/основно обр., чл.38 ЗХУ
4 технолози в  шевно производство, средно обр., англ.език, комп.умения, 3г. професионален стаж, по чл. 38 от ЗХУ
1 общ работник в склад, средно обр., работа на 4 часа, по чл. 38 от ЗХУ
10 консултанти клиентски център, висше обр., владеене на английски, гръцки и румънски език, компютърни умения, по чл. 38 от ЗХУ
2 експерти логистични вериги, висше обр., английски език/ немски – предимство, компютърни умения, 3г. стаж, по чл. 38 от ЗХУ
1 машинен инженер, висше обр. по специалността, английски език, Auto CAD и Solid works, 3г.стаж, по чл. 38 от ЗХУ
1 складов работник, средно обр., свидетелство за правоуправление на високоповдигачи – предимство, шоф. кат. В по чл. 38 от ЗХУ
2 механици машинни инструменти, средно обр., наличие на квал. група за електро-безопасност, по чл. 38 от ЗХУ
2 работници сглобяване на детайли, средно обр., по чл. 38 от ЗХУ
1 инженер – конструктор, висше обр. – строителен инженер, немски или английски език,  изчислителни програми по МКЕ и CAD – програми, 2 год. опит, по чл. 38 от ЗХУ
2 машинни оператори шиене, средно обр.- оператор на шевна машина, 5 год.трудов стаж от които 3 год. по специалността, по чл.38 от ЗХУ    
1 специалист общинска собственост, висше обр. - право, икономика или строителство и архитектура, 3г. стаж по специалността, компютърни умения,  работното място е за гр. Сливо поле, по чл.38 от ЗХУ
5 продавач-консултанти във верига магазини за хранителни стоки, средно обр., по чл.38 от ЗХУ
1 тапицер в мебелно производство, 5г. проф.стаж, по чл. 38 от ЗХУ

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

2 организатори маркетинг, средно/висше обр.- маркетинг
3 програмисти за база данни, висше обр.- софтуерно ориентирана специалност
1 техник на компютърни системи, средно специално обр.
2 експерти маркетинг, висше икономическо обр.
1 експерт  обществени поръчки, висше обр.- икономика, право

- За обучение по време на работа

1 технически секретар, компютърна грамотност, чужд език
1 шофьор/ куриер, шофьорска книжка кат. В
1 обслужващ работник в увеселителен парк
3 сервитьори


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 учител по англ.език, висше образование  /за с.П.Косово/


Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.