Малко над половината/50.4 на сто/ от анкетираните от Националния статистически институт /НСИ/ управители на местата за настаняване смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. Същевременно 62.5 на сто от тях имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 52.1 на сто - на нощувката.

В периода от 8 до 21 април Националният статистически институт е провел кратко бизнес изследване "Места за настаняване". Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната. В анкетното изследване са включени 2 336 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са работили през март 2020 година. Участието в изследването е доброволно, като в периода от 8 до 21 април е била предоставена информация от 1 088 места за настаняване (46.6 на сто от анкетираните).

По отношение на наетия персонал 40.8 на сто от ръководителите са предприели като мярка платен отпуск, следвана от освобождаване/съкращаване - 35.4 на сто, и неплатен отпуск - 31.7 на сто. От мярката "60/40" са се възползвали 17.6 на сто от мениджърите, а от "дистанционна форма на работа" - 15.1 на сто.

През март по-голяма част от управителите (72.2 на сто) съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 24.5 на сто от тях посочват, че няма промяна. В краткосрочен план (през следващия един месец) 42.9 на сто от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до 50 на сто от разходите за дейността със собствени средства, 18 на сто от тях - до 100 процента, а 38.2 на сто от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план 42.6 на сто от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35.4 на сто смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14.6 на сто очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6.3 на сто прогнозират да я прекратят.