На днешния ден преди 141 години българският народ достигна до един нов етап от своето развитие – моментът, когато бе съграден гръбнакът на съвременната демокрация в страната ни! Търновската конституция е не просто поредният документ, а начин, виждане и манталитет на управление, при който върховенството на закона, разделението на властите, справедливостта, както и гарантирането на нашите права, свободи, но и задължения са водещи принципи и приоритети!

Именно днес, когато сме изправени пред все повече предизвикателства, поставящи под въпрос устоите на демократичното ни съществуване, ние заедно трябва да се борим и да не допускаме възрожденските идеали на предците ни да бъдат покварени! Справянето с тази нелека задача зависи предимно от нас самите, но за да бъдем успешни и да допринесем за общественото развитие, то водещи в ежедневието ни трябва да бъдат правните норми – същите, благодарение на които просъществува и българският парламентаризъм!

Изказвам благодарност на юристите, които непрестанно отстояват буквата на закона и дават личен пример на всички ни! Бъдете здрави и удовлетворени от успехите си! Нека не забравяме, че законността е стожер на свободата и гарант за нейното просъществуване!“, с тези думи областният управител на област Русе Галин Григоров се обръща към гражданите от региона, както и към всички български юристи и съдебни служители по повод 141-та годишнина от приемането на Търновската конституция.