Русенският университет съобщава на кандидат-студентите, че на 11 април (събота), 12 април (неделя) и 14 април (вторник), ще проведе онлайн кандидатстудентски изпити по История на България, Български език, Биология и Общотехническа подготовка. Участие в тях са потвърдили всички 90 кандидати, подали заявления за явяване на предварителни изпити от вече отменените поради извънредното положение в страната изпитни дати на 21 март и 4 април. Предстоящият на 25 април изпит е подготвен да се проведе също в онлайн форма. От сега се планира и допълнителна предварителна онлайн изпитна дата на 2 май (събота). Заявление за участие, както и подаване на документи за предварително записване със запазване на място в желана специалност можете да направите на online.uni-ruse.bg/.

За провеждане на онлайн изпити Русенския университет е разработил оригинална платформа за генериране на многовариантни тестове от затворен тип в реално време при зададена продължителност и автоматична проверка. За осигуряване на видео и аудио наблюдение на изпита програмата е интегрирана със системата за конферентни връзки BigBlueButton.

Въведената от Русенския университет онлайн технология за провеждане на изпити е с голям капацитет и може да поеме значително по-голям брой заявки за полагане кандидатстудентски изпити.

За контакти и допълнителна информация: 0887 592 349; 0888 722 074, 0887 745 849 и E-mail: [email protected]