Русенският филиал на „Мото-Пфое“ се включи в националната инициатива на компанията да подпомогне съпричастността към най-уязвимите и потърпевши от ограниченията на извънредното положение групи.
Даваме на община Русе лекотоварен автомобил „Форд Куриер“, който ще бъде използван за доставка на пакетирани храни за 250 социално слаби семейства. Надяваме се, че с този малък принос помагаме на общината и на русенци в тази трудна ситуация. „Мото-Пфое“ повече от 20 години е показала, че винаги е била социално ориентирана фирма, а сегашният собственик „Сумитомо Корпорейшън“ е доказана в световен мащаб фирма със социалната си политика, каза управителят на представителството на „Форд“, „Волво“, „Ленд Ровър“ и „Ягуар“ в Русе Валери Костов и връчи ключовете на зам.-кмета Енчо Енчев.
Ще ползваме този много удобен автомобил до края на извънредното положение, но нашите нужди са „Мото-Пфое“ да ни го отпусне до 19 юни, защото повишаваме капацитета на общинската социална трапезария от 110 на 250 обяда, които разнасяме по домовете, отвърна Енчев и благодари от сърце за жеста.