Разрешиха нощния риболов в язовирите и реките у нас. Това стана ясно от заповедта на министърът на земедението Десислава Танева. 

Риболовът ще е възможен между 20:30 и 6 часа за април, от 22:00 до 5 часа за май, юни, юли, от 21:00 до 6 часа за август, септември, октомври, от 18:30 до 6:30 за ноември месеца. 

Заповедта е издадена на 1-ви април от министъра на земедението. 

Тук ще видите пълния списък на водоемите, които влизат в заповедта.