Консултации на тема отпускане и изплащане на обезщетения за безработица и правата на осигуряващите се лица стартира на специална телефонна линия Националният осигурителен институт /НОИ/, като номерът е различен за всяко териториално звено. Русенци могат да отправят своите въпроси на 082/81 64 60 всеки работен ден между 9 и 17.30 часа. Експерти в областта ще разясняват реда за подаване на документи, сроковете за получаване на обезщетение и конкретните условия.
Запитванията могат да стават и на единния номер за цялата страна 0700 14 802.