Държавна агенция "Електронно управление" и Агенцията по заетостта въведоха нова е-услуга, с която безработните могат да следят статуса си. Нещо повече безработните могат да се регистрират и да търсят работа.

Всеки гражданин подал заявление за търсене на работа може да провери статуса си чрез новата електронна услуга.

Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване -www.edelivery.egov.bg, поддържана от ДАЕУ. Чрез достъп до регистъра гражданите могат да направят справка за историята на своята регистрация, да проследят своя статус, сключения договор между Агенцията по заетостта и безработното лице, както и обучения и насочвания за всеки регистрирал се безработен.

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ- egov.bg, в раздел Централизирано заявяване са активни и други пет електронни услуги за търсещи работа и работодатели, публикувани с подробна информация за тяхното съдържание и начин на ползване.