От днес, 21 март (събота) 2020 г., Русенският университет се включва в мащабната национална кампания за производство на предпазни шлемове за медицинските работници в страната. Кампанията е предложена и организирана от столични дентални медици и се реализира от множество професионални организации и ентусиасти в областта на 3D технологиите от София, Пловдив, Велико Търново, Ловеч, Варна, Ямбол, Бургас, както и от редица други населени места в България. С включването на Русенския университет, вече и град Русе е част от тази благородна инициатива.

Проектите на 3D принтираните предпазни шлемове са изготвени от „Prusa Research“ и са преминали изпитания в Министерството на здравеопазването на Република Чехия. Материалите за 3D принтиране се предоставят безвъзмездно от няколко фирми в България, а останалите консумативи, които са необходими за окомплектоването на шлемовете, сa осигурени от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Целта на кампанията е да се направят възможно най-много предпазни шлемове, като тези които ще се произведат от Русенския университет ще се предоставят безвъзмездно на медицинските работници в УМБАЛ „Канев“, както и на общопрактикуващите лекари и зъболекарите в град Русе. Използва се сериозен ресурс от оборудване на факултетите „Електротехника, електроника и автоматика“, „Транспортен“  и  „Аграрно-индустриален“  – два 3D принтера Prusa Research I3 MK3s, един 3D принтер Ultimaker 2+, два 3D принтера Ultimaker 3, както и два 3D принтера, които са проектирани и сглобени от преподаватели и служители в университета. Капацитетът на производство към този момент е 6-7 маски на всеки 150 минути, но се работи по оптимизиране на процесите и повишаване на обема.

Част от оборудването, което се използва за производството на предпазните шлемове е закупено в рамките на националните и международните проекти, по които се работи в Русенския  университет, включително „Национална научна програма ИКТвНОС“ и проект „УНИТе“.

С тези действия, Русенският университет за пореден път показва, че работи в полза на обществото и ще допринесе, макар и минимално, за справянето с пандемията от COVID-19.

 

Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерството на Образованието и Науката.

Част от използваното оборудване е закупено по Проект УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото), който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Благодарим на Фирма Зази и Ко ООД за предоставените предпазни маски, ръкавици, антибактериални гелове и почистващи препарати.