Бизнесът поде инициатива за подкрепа на УМБАЛ „Канев“ чрез разкриването на дарителска сметка. В нея ще се набират финансови средства, които ще се използват от болницата за ограничаване на разпространението на коронавируса в региона. Инициативата е под егидата на Община Русе.
Първото дарение е направено от Русенска стопанска камара. Средствата ще се изразходват за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали, преимуществено за хората от най-уязвимите болнични направления. Парите ще се използват само за тази цел, като ще се прави публичен  отчет на постъпленията и разходите.
Освен пари болницата има възможност да приеме и съхрани всякаква помощ – маски, облекла, дезинфекционни  продукти.
За повече информация за паричната и материална помощ интересуващите се могат да се свържат с гл.сестра Цветелина Станчева, тел.0879007571.
Дарителската сметка е:
BG 20FINV9150 1016 068461
BIC: FINVBGSF  ПИБ АД