Заявление за отлагане на общинската сесия в Русе заради извънредните мерки срещу разпространението на коронавируса поиска групата на ГЕРБ. Предлагаме ви пълния му текст.

 

ДО

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

 

                                                                                              ДО

                                                                                              КМЕТА НА             ОБЩИНА РУСЕ

 

                                                           З А Я В Л Е Н И Е

от Председателя на групата

общински съветници на ПП ГЕРБ

 

            Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми господин Кмет,

            На основание Решение за обявяване на извънредно положение, прието от Народното събрание на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID 19, ПРЕДЛАГАМЕ планираното и насрочено за 19.03.2020 г. редовно заседание на Общински съвет – Русе, да бъде отложено.

            Заявяваме желание да свикате извънредно заседание на Председателския съвет, което по преценка да се проведе неприсъствено, на което да бъде прието решение за отлагане на редовната сесия на 19.03.2020 г. до нормализиране на обстановката в страната.

            С оглед гореизложеното и при спазване препоръките на здравните власти, предлагаме при необходимост за решаване на важни и неотложни въпроси, касаещи жителите на Община Русе, както и при техническа възможност, редовната сесия на Общински съвет - Русе да бъде осъществена онлайн.

            Настоящото заявление депозираме поради усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, опасността от разпространение на коронавирус, както и във връзка с указанията на: Министерството на здравеопазването, кризисния щаб на Министерски съвет и решението на Народното събрание да въведе извънредно положение за срок от един месец.

            Апелираме всички общински съветници да работят за спешно
изграждане на повишена лична отговорност и разумно поведение сред гражданите в тези кризисни условия.

 

 

                                                                          С уважение: Бедрос Пехливанян