Църквата почита днес Св. Софроний Врачански - български духовник, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски. Негов е първият препис на "История славянобългарска". 

Светското му име е Стойко Владиславов, той е роден в Котел през 1739 г. Описал е живота си в книгата "Житие и страдания грешнаго Софрония". Бил е учител, свещеник, а след като овдовял, монах в Къпиновския манастир. Въведен е в сан епископ Врачански. Преследван е от турците. 

Автор е на сборника „Неделник“ – първата печатна книга на новобългарски език.

Канонизиран е за светец от Българската православна църква през 1964 година.