България е най-лошата страна от ЕС, в която да се родиш и заема 45-то място по грижа за децата в своеобразната глобална класация в доклад, озаглавен „Бъдеще за децата на света?”, съставен от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и авторитетното медицинско издание „Ланцет”.

В грижата за бъдещите поколения България също изостава спрямо другите европейски държави, като емисиите на въглероден диоксид, генерирани от българската икономика, надхвърлят 156% целите за ограничаване на парниковия газ до 2030 г.

Близо, но преди България в ЕС, се нареждат Литва (41), Латвия(37), Полша(33) и Гърция (31).

На пръв поглед класирането на България изглежда ниско, но трябва да се има предвид, че държавите от ЕС заемат челните места, така че положението не е чак толкова лошо на фона на останалия свят.

Преди България обаче се нареждат и страни като Китай и Малайзия, които са съответно на 43-та и 44-а позиции. Македония е 40-а, а Босна и Херцеговина е 38-а.

Най-добрите места в света за това бъде родено и отгледано дете са Норвегия, Южна Корея и Холандия.

Класацията е базирана на множество параметри, сведени до няколко основни категории – процъфтяване, оцеляване, преуспяване и доходи. Причината България да е на незавидното 45-то място не са само доходите, които се оценяват от Световната банка като надхвърлящи средните за света.

Всъщност нито една държава, от всичките 180 включени в доклада, не защитава адекватно здравето и околната среда на децата.

Авторите също така подчертават вредите за подрастващите от агресивните маркетингови стратегии. Данните сочат, че децата в някои страни виждат до 30 000 реклами по телевизията всяка година.

Тази агресия се свързва с проблеми като затлъстяването в детска възраст, дължащо се до голяма степен на консумацията на високо въглехидратни храни и сладки напитки.

Не е отминат и проблемът с бъдещето на планетата, като сериозно внимание се отделя на въглеродните емисии в отделните държави.

Най-лошите места за отглеждане на дете обаче са бедните страни, раздирани от военни конфликти, като ЦАР, Чад и Сомалия.