Съветът на ЕС прие опростени правила за ДДС, отнасящи се за малките дружества. Целта на промените е да се намалят административната тежест и разходите за привеждане в съответствие за тези дружества, за да се разрастват и да извършват трансгранична търговия по-ефективно, съобщава БТА.

Дружествата имат административни задължения по ДДС и действат като събирач на този данък. Това създава разходи за привеждане в съответствие, които са по-високи за малките, отколкото за големите дружества. Действащата система за ДДС предвижда само за "местни субекти" освобождаване от данъка на малките дружества.

Приетите днес промени се очаква да дадат възможност за прилагане на подобно освобождаване от ДДС за малките дружества, установени в други държави от ЕС. Очаква се промените да допринесат за намаляване на разходите за спазване на правилата за ДДС. Това ще помогне да се ограничат загубите на приходи заради несъответствие и измами с ДДС.

Съветът предвижда малките дружества да могат да прилагат опростени правила за спазване на законодателството за ДДС, когато годишният им оборот остава под определения от съответната държава праг до 85 000 евро. При определени условия малките дружества от други държави в ЕС, които не надвишават този праг, ще могат да прилагат опростената схема и ако общият им годишен оборот в ЕС не надвишава 100 000 евро. Новите правила ще се прилагат от 1 януари 2025 година.

Освен това Съветът на ЕС съобщи, че е приел правила за улесняване на разкриването на данъчни измами при трансгранични сделки в областта на електронната търговия.

Новите мерки ще позволят на държавите в ЕС да събират по еднакъв начин записите, предоставени по електронен път от доставчици на платежни услуги, като банките. Ще бъде създадена нова централизирана електронна система за съхранението на информацията за плащанията и за по-нататъшното обработване на тези данни от националните служители, отговорни за борбата с измамите.

Въвеждат се изменения в изискванията към доставчиците на платежни услуги да водят регистър на трансграничните плащания, свързани с електронната търговия. След това тези данни ще бъдат предоставяни на разположение на националните данъчни власти при строги условия, включително за защитата на данните, се посочва в съобщението.

Предвиждат се изменения, с които се определя подробно по какъв начин националните данъчни власти ще си сътрудничат за разкриването на измами с ДДС и за следене на спазването на задълженията по ДДС. Промените допълват правилата за ДДС за електронната търговия, която влиза в сила през януари 2021 г. и с която се въвеждат нови задължения по ДДС за онлайн местата за търговия, както и опростени правила за спазване на законодателството в областта на ДДС за онлайн дружествата. Новите мерки ще се прилагат от 1 януари 2024 година.