От утре, 17 февруари всички услуги и сървиси, предоставяни от Националната агенция за приходите (НАП) ще бъдат достъпни единствено чрез използването на транспортен протокол TLSv1.2., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни, съобщават от приходната агенция.

Това означава, че потребителите трябва да използват само поддържани операционни системи, нови браузъри и версия на Java.

Операционните системи, които са в поддръжка и съответно могат да се използват без проблем за влизане в електронния портал на НАП, са Windows 8; 8.1(преустановена стандартна поддръжка на 9 януари 2018 г. с налична разширена поддръжка до 10 януари 2023 г.); Windows 10 (32bit и 64bit); Linux (32bit и 64bit) или OSX (64bit).

По отношение на уеб браузърите, могат да се използват спокойно Internet Explorer/Edge, Google Chrome или Mozilla Firefox в актуални версии, поддържащи TLS 1.2;

Допустимата Java версия е 8.х.

Клиентите на НАП, които използват операционна система Windows 7, чиято поддръжка от производителя изтече на 14.01.2020 г., ще продължат да достъпват портала за електронни услуги, но Агенцията не може да гарантира в кой момент порталът вече няма да бъде достъпен поради спиране на актуализациите на софтуера от Microsoft.