Пътният товарен транспорт създава 6,5 милиона работни места в ЕС и почти 9 милиона в Съединените щати. При това, тук не са включени ангажираните в свързани индустрии, като самото производство на автомобили, ремонти, търговия на дребно, лизинг и застраховки, нито милионите други работни места, които зависят от камионите за доставка и дистрибуция на стоки. Едва ли си даваме сметка до каква степен зависи животът и нормалното му функциониране от този вид транспорт. Почти всичко в нашите домове или офиси, в един момент от производството или разпространението си, е било на камион. От началото на ХХ в. до днес това е основен начин за придвижване на стоки. Гъвкавостта на този вид транспорт осигурява развитие и просперитет, които рядко свързваме с товарните превозни средства. Позволява и по-справедливо разпределение на богатството и работните места между градските и селските райони.

Обемите на автомобилните товарни превози също са впечатляващи. 80% от вътрешните товари се превозват на колела. Според статистиките, всяка година над 6 000 милиарда тон-километра стоки се транспортират по шосе само в ЕС, САЩ, ОНД, Китай и Япония. Камионите стигат там, където никой няма сметка да прокарва ЖП линия и терена не позволява да каца самолет. И точно защото пътуват много и навсякъде, товарните превозни средства се развиват изключително бързо и непрекъснато обновяват технологиите и иновациите, внедрени в новите модели.  

Производителите на камиони също се съревновават за всеки клиент и конкуренцията между инженерните екипи е жестока. Има едно място в България, където всички сверяват часовниците си – международното TRUCK EXPO, организирано от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представител в България. Тази година изложението ще събере в Пловдив най-новото от автомобилите с инвестиционно предназначение за 2020-та – от тежкотоварните до лекотоварните от категория N1, автобуси и специализирани превозни средства, ремаркета и полуремаркета, оборудване и екипировка. Всички те ще бъдат от 11-ти до 13-ти юни на територията на Международния панаир, където ще си дадат среща световни премиери, най-новите разработки и транспортни концепции, изложби на откритите площи, тест драйв зона, електрическо зареждане на място, VR преживявания и екстремното развлекателно TRUCK TUNING SHOW.