Жилищното строителство в Русенско отчита двоен спад през миналата година и се отдалечава все по-далеч от нивата преди десетина години, показват данните на националната статистика за 2019 г. През миналата година е започнато строителството на 38 сгради при почти два пъти повече през 2018 г. - 70. Жилищата в тях са двойно по-малко - само 160, при 330 през миналата година. В последните години строящите се нови домове са между 150 и 20-годишно, като само през 2018 г. числото им се бе покачило над 300. 
Този темп най-вероятно ще се запази и през следващите месеци, за което говорят данните за издадените разрешителни за строеж. През миналата година са издадени документи за 103 сгради с 388 жилища - с 28 по-малко отколкото през 2018 г. Едва ли всички те ще започнат навреме, така че вероятно и тази година на пазара няма да излезе кой знае колко повече ново строителство.
Броят на издадените разрешителни за строеж отбеляза пик през 2016 г., когато бяха извадени документи за 96 сгради с 444 жилища в тях. По закон, строителството трябва да започне в тригодишен срок от издаване на разрешителното, в противен случай то губи силата си. 
Тези 200-300 нови жилища, строящи се в областта годишно, представляват под половин процент от общия брой в областта. С тези темпове сградния фонд би се обновил за повече от 200 години, така че по всичко изглежда, че ще продължим да обитаваме стари апартаменти още доста време. От друга страна, хората, които могат да си позволят да закупят ново жилище, съвсем не са толкова много. А при продължаващо намаляване на населението е ясно, че кандидатите за нови домове няма да се увеличават. Новите кооперации в централната част на града продължават да се изкупуват почти веднага, но за строителството по-периферните квартали търсенето си остава слабо.