Преподаватели от Таджикския технически университет в Душанбе започнаха едноседмично обучение по иновационни образователни технологии в Русенския университет. Това става в рамките на проект на учебното заведение в средноазиатската република, който се финансира от Международната банка. 
РУ ще помогне при подготовката на 75 обучители от 15 университета от Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Всеки от тези обучители впоследствие ще трябва да подготви по още 10 преподаватели в съответния университет.