Русе, Велико Търново и Варна ще са градовете - основни центрове и двигатели на растеж на Севера в програмния период 2021-2027 г. Бюджетният ресурс между трите общински центъра ще бъде комбиниран в общ бюджет, според който ще могат да структурират своите проекти. Русе, Велико Търново и Варна са част от десетте големи града в страната, които се очаква да са водещи по мярката за градско развитие в бъдещата програма за развитие на регионите. За нея ще бъде насочен 6% от общия ресурс. Общините Севлиево, Свищов, Габрово, Горна Оряховица и Разград ще бъдат другите опорни центрове за развитие на района. Всички общини ще могат да си партнират и заедно да изпълняват проекти. Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на обучение на Националното сдружение на общините, което се проведе във Велико Търново. В срещата се включиха кметове и председатели на общински съвети от 36 общини в Северен централен район.
В Русе, Велико Търново и Варна в обща цялост ще се съвместят ресурсите и на река Дунав, и на Черноморието, и на сухоземните ни територии, които са в рамките на Северен централен район. За първи път даваме такива възможности, тъй като това дава по-голяма гъвкавост за изпълнение на мерки, по ефективно оползотворяване на ресурсите и постигане на по-ясна цел за по-голяма територия и по-голяма част от населението, обясни Николова. 
Дострояването на автомагистрала „Хемус“, транспортният коридор Русе-Велико Търново и тунелът под Шипка са част от най-важните проекти в Регионалната схема за пространствено развитие на Северния централен район. Зам.-министърът съобщи, че в момента се подготвя съвместен проект между България и Румъния за прединвестиционно проучване на водния транспорт по Дунав и възможностите за изграждане на нови мостови съоръжения и пристанищна инфраструктура край реката.
Над 3,18 милиарда лева се очаква да бъде бюджетът на оперативната програма „Развитие на регионите“, която ще осигурява финансиране до 2027 година.