Здравните осигуровки за хора, които през 2020 г. не работят на трудови или приравнени на тях договори, вече са не по-малко от 24,40 лв. за всеки месец. Новият размер е следствие от увеличението на минималния осигурителен доход на 610 лева, напомниха вчера от НАП-Русе. В регионалния офис на приходната агенция вече постъпват първите суми за здравни вноски. Внасянето им трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ този, за който са дължими. 
Невнасянето на повече от 3-месечни здравни осигуровки за предходните 36 месеца лишава тези хора от здравноосигурителни права. Здравният статус се възстановява, когато лицето внесе всички дължими здравни вноски през последните 5 години. 
Хората, които са безработни и получават парично обезщетение за безработица, не плащат здравноосигурителни вноски, които за тях са за сметка на държавния бюджет.
Завършилите през 2019 г. средното си образование ученици, които все още не са започнали работа и не са студенти, плащат сами здравните си осигуровки. 
В офиса на НАП в Русе плащането на вноските може да стане безплатно на 11 работни места в салоните за обслужване, които са оборудвани с ПОС терминали или на гишето на обслужващата банка, до което има образци на платежни нареждания.