Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

1 учител по Български език и литература в гимназиален етап, висше обр.,  български и източен език/китайски/
1 учител по Английски език в прогимназиален етап, висше обр. по специалността
1 счетоводител ,висше обр.- счетоводство, финанси, мин. 3 г. опит по специалността
2 продавачи на закуски,средно обр.
2 матричари, обработка на метал, средно обр, опита е предимство
2 бояджии/прахово боядисване/, средно/основно обр, опита е  предимство
1 общ работник в промишленост, средно/основно обр.
1 касиер в счетоводство /бюджетно/, средно икономическо обр., работа с Work Flow, на 4 часа
1 учител по физика и астрономия, математика и информационни технологии, висше обр. по специалността 
1 шлосер-матричар за производство, средно техн.обр., мин. 2 год. опит
4 оператори и помощник- оператори на машина за разкрой на ПДЧ, средно техн.обр., опита е предимство
1 домашен чистач, средно обр., почасова заетост
2 моряк-мотористи, средно/средно техн. обр, правоспособоност, опит по специалността 
3 шлосер-монтьори,средно/средно техн.обр., професионална квалификация ,опит по специалността
1 заварчик, средно /средно тех.обр., професионална квалификация, опит по специалността 
1 главен специалист  техническо обслужване на машини, средно обр., технолог на зърнопроизводство,       2 год.опит по специалността
10 работници  плетачна машина в производство на чорапи, средно/основно обр.
5 гладачи в производство на чорапи, средно/основно обр.
3 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.    
3 обслужващи на бензиностанция, средно обр.
4 касиер-продавачи във верига бензиностанции,средно обр.
8 работници в цех за опаковки, средно обр., шоф. кат С, средно техн.обр. е предимство
1 общ работник в производство на облекла,средно/основно обр., по чл. 55а
1 психолог в училище, висше обр. по специалността
1 камериерка в хотел, средно обр., немски или английски език
1 портиер в общежитие, средно обр.
8 общи работници на поточна линия, средно/основно
10 санитари в болнично заведение, средно/основно обр
6 дърводелци/мебелисти, средно техн. обр., мин.стаж по специалността- 3 год.
1 психолог за детска градина, висше обр. по специалността    
1 детски учител за детска градина, висше обр. по специалността 
1 продавач на закуски, средно обр.
12 работници в производство на пластмасови изделия, средно обр.
3 шлосери и 3 заварчици CO2  в производство на котли и бойлери, основно обр.
1 инкасатор, събирач на данъци и такси, средно икономическо обр.(подходящо и за пенсионери), работното място е в с.Тръстеник 
1 учител в прогимназиален етап, Математика и Физика, висше обр. по специалността
1 рецепционист в хотел, средно/висше обр, компютърни умения, немски език
2 опратори на металообработваща машина с ЦПУ, средно техн.обр., опита е предимство
4 заварчици, средно техн.обр.,  документ за заварчик и опита са предимство
1 кранист за мостови и козлови кран, средно техн. обр., правоспособност  за мотокар и опита са предимство
5 работници за тръбна линия, средно обр., опита в производство е предимство
2 складови работници в тръбно производство, средно обр.,опит в производство и правоспособност за мотокар са предимство
2 продавачи в  хранителни стоки, средно обр.
1 продавач на закуски, средно обр.
2 фризьори, средно обр., професионална квалификация 
1 специалист ценообразуване в автомобилната индустрия, висше/средно обр.- спец. Икономика / Финанси, английски език писмено и говоримо, комп.умения, опита е  предимство
1 администратор склад в автомобилната индустрия, висше/средно спец.обр.- икономика/финанси, английски език писмено и говоримо, комп.умения, опита е  предимство
1 счетоводител, висше обр. по специалността, английски език писмено и говоримо, мин.стаж 2 години
2 началник смяна в автомобилната индустрия, средно тех.обр.
5 апаратчици химически процеси, средно техническо обр. или химия
20 служители запитвания, висше/средно обр, много добър немски език
2 електромеханици в  производство на санитарна керамика, висше/средно тех.обр, компютърни  умения, опита по специалността е предимиство 
3 водачи на мотокар в производство на санитарна керамика, средно техн.обр., правоспособност за управление на мотокар
5 машинни оператори в п роизводство на керамични изделия, средно техн.обр.
2 социални асистенти в  дом за възрастни хора, средно обр., опита е предимство
1 готвач в дом за възрастни хора, средно обр., опита е предимство
4 медицински сестри в дом за възрастни хора, висше обр. по специалността, опита е предмиство
2 хигиенисти за  производствени помещения в шивашка промишленост, средно/основно обр.
6 работници в цех за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, средно техн.обр., шоф.кат В, мин.опит- 2 години
6 монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма на вентелируеми фасади, средно техн.обр., шоф.кат В, мин.опит- 2 години
1 шлосер-електрозаварчик в производство на метални конструкции, средно/основно обр.
2 оператори за въвеждане данни, висше обр.,  комп. умения
2 офис-асистенти, средно/висше обр., отлично владеене на английски език, опита е предимство
3 пощенски раздавачи (пощальони), средно обр.
1 работник кухня в бърза закуска, средно / основно обр.
1 продавач на закуски, средно обр.
8 зареждачи за производство на електроизолационии изделия, средно /основно обр.
2 машинни оператори в производство на инструменти, средно тех.обр.
3 служители за магазин  в търговска верига, средно обр., комп.умения, опита е предимство
1 служител невъоръжена охрана и спомагателни дейности за производство на чорапи, средно обр.
5 оператори автоматизирана машина за гладене в производство на чорапи, средно /основно обр.
1 организатор маркетинг и реклама, висше обр., отлично владеене на английски и немски език, шоф.кат.В
5 оператори термична обработка на метали, средно техн. обр., опита по спец.е предимство
2 оператори производство, средно техническо обр., отлични компютърни умения, работа с Corel Draw или Auto Cad
2 складови работници, средно обр., правоспособност за управление на мотокар е предимство, опит на сходна позиция 1г.
6 общи работници  в сферата на автомобилното производство, средно/основно обр.
2 настройчик на машини в сферата на автомобилното производство, средно техн.обр.
7 машинни оператори в сферата на автомобилното производство,средно техн.обр.
5 машинни оператори, обработка на дърво за мебелно производство, средно техн.обр.
5 шлайфисти за мебелно производство ,средно техн.обр.
5 работници,обработка на дърво за мебелно производство, средно/основно обр.
1 продавач-консултант в оптика, висше/средно обр,  специалност оптик-техник/оптометрист  е предимство
10 зареждачи в цех за производство на мокри кърпи, средно/основно обр.
15 машинни оператори в цех за производство на клечки за уши, средно/основно обр.
15 машинни оператори, тъкане, средно /основно обр.
6 общи работници в производство на тръби и профили, средно/основно обр.
2 продавач-консултанти и 2 асистент-продавачи в търговия с железария, средно обр.
5 опаковачи, 5 комплектовачи и 5 общи работници в производство на мебели, средно/основно обр, опита е  предимство
2 служители в отдел обслужване на клиенти, 8 продавач-консултанти, 6 касиери в магазин  за строителни материали, средно обр.  
1 застрахователен брокер, средно/висше обр, компютърни умения, английски език и шоф. книжка са предимство
2 заварчици електро или СО заваряване, правоспособност, опит мин.- 2 г.
1 специалист, маркетинг и реклама, висше обр.(маркетинг или икономическо), английски език, компютърни умения.
3 конструктори на шанцови инструменти, висше обр., Autocad/SolidWorks, опита е  предимство
3 фрезисти обработка на метал, средно обр., опит предимство 
8 монтажници на ел. инсталации, средно техническо обр, шоф. кат В, опита е предимство
1 оперативен счетоводител, висше/средно икономическо обр.
15 шофьори, международни превози, кат С+Е,  дигитална карта, средно обр.
5 шивачки мека мебел, средно/основно обр., опита е предимство
4 електромеханици, поддръжка на машини в мебелно производство, средно специално обр.
6 машинни опертори в мебелно производство, средно обр., опит
5 разкройчици мебели ПДЧ, средно обр., опит предимство
5 монтажници мебели ПДЧ, средно/основно обр, опита е предимство
5 пакетажници мебели ПДЧ, средно/основно обр
4 счетоводители, висше обр.- Счетоводство и контрол/Финанси, компютърни умения, опит е предимство
10 апаратчици в производство на растителни и биогорива, средно обр. опит е предимство
5 общи работници за почистване цистерни, средно/основно обр
2 асистент-продавачи задвижваща и измервателна техника, висше обр, опит
3 машинни оператори на металообработващи машини, средно техническо обр., опит
2 електротехници пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр., опит
2 заварчици в производтво на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр., опит
1 инженер- конструктор на пневматични и хидравлични машини, висше обр, умения за работа със системи за проектиране
1 инженер-проектант на ел. части за пневматични и хидравлични машини, висше обр.
2 механици/шлосери за поддръжка на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр., опит
2 фрезисти на пневматични и хидравлични машини, средно техническо обр
4 обслужващи кулинарен щанд, средно обр., опита е предимство
2 мехатроници в автомобилна индустрия, средно обр., опит 1г.
3 машинни оператори в автомобилна индустрия, основно обр.
1 склададжия в автомобилна индустрия, средно обр., компютърни умения
1 инженер роботика в автомобилна индустрия, висше обр., английски език,  работа с PLS софтуер, опит 2г.
7 санитари за болнично заведение, средно обр.
3 работници озеленяване, средно обр., квалификация за работа с моторна коса, шоф.кат.В
1 асистент офис, висше /средно обр, компютърни умения и английски език писмено и говоримо
1 автокранист, средно обр, правоспособност за автокран
18 контрольори по качеството в сферата на автомобилната индустрия, средно тех. обр /основно обр.
2 санитари социални грижи,средно/основно обр.
2 медицински сестри в социално заведение, висше обр./колеж. по специалността
3 санитари в социално заведение, средно/основно обр.
1 помощник готвач в социално заведение, средно/основно обр., калификация
1 таксиметров шофьор кат. В, професионална квалификация за извършване на таксиметрови услуги, валиден  психопреглед
2 монтажници на метални конструкции, средно тех.обр., за гр.Мартен 
3 складови работници бързооборотни стоки, средно обр.
1 офис администратор преводачески услуги, английски/немски език, компютърни умения
2 общи работници в производство на закуски, средно/основно обр.
2 обслужващи магазин, хранителна верига, средно обр.
1 водопроводчик, вътрешно ВиК, средно техническо обр., шоф. кат. В
1 началник смяна в производство на чорапи, висше/средно обр., опит
10 сортировачи в производство на чорапи, средно/основно обр.
3 спомагателни работници в производство на чорапи, средно/основно обр.
4 механици на плетачни машини, средно техническо обр.
4 работника  кариера и 4 пълначи, средно/основно обр., за с. Басарбово
2 фадромисти, средно/основно обр., правоспособност, за с. Басарбово
4 оператори трошачна машина, средно/основно обр., за с. Басарбово
1 работник в бърза закуска / приготвяне на дюнери/, средно обр.
1 технолози на облекла, средно обр., опит 
1 контрольори по качество на облекла, средно обр., опит 
33 гладачи в шевно производство, средно/основно обр. 
91  шивачи на облекла, средно/основно обр., за някои от местата се предлага и обучение /3 от местата са за гр. Мартен/


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

Няма свободни работни места

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

Няма свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.