Детската площадка в Парка на възрожденците ще бъде обновена, като средствата за ремонт са заложени в проектобюджета. Това е стъпка към реконструкцията на парка, след като миналата година там парковите осветителни тела бяха заменени с нови, с LED технология и с по-висока енергийна ефективност. 
В Парка на младежта също ще продължат дейностите по обновяване, като през 2020 ще се обособят още зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“. Както е известно, отделните части от инвестиционния проект за цялостната реконструкция на Парка се изпълняват поетапно. По цялата „Алеи Възраждане“ е предвидено да има общо 275 паркоместа, от които 17 за инвалиди, като през изминалата година бяха изградени около 50 паркоместа, три от които за хора с увреждания.
Възможностите за ремонтиране на останалата част от алеите на Парка на младежта са чрез осигуряване на необходимия финансов ресурс за това. Към настоящия момент общината разполага с одобрен проект и разрешение за строеж за рехабилитация на Парка на младежта, като необходимият финансов ресурс за цялостна реализация на остатъка от проекта е над 15 млн. лева, обясняват от администрацията.